Awesome Image

Kachworkshop mam Roy

De Roy vun der Buurschter Millen “Am Keller” glänzt lo schon mat 10 Joer Beruffserfahrung.

Heen krit Botter, deen nach vum Clara sengen fluffy Pancakes iwwreg war, a weisst eis wéi bei der Zoubereedung vum “Cordon Bleu” näischt méi ka schief goen.

– Kallefschnitzel (200 – 300gr)

– Botter

– Ueleg (Raps)

– Kéis

– Haam

– Miel

– 2 Ëer

– Panéiermiel

www.amkeller.lu Merci Roy & Lynn

Filmmaterial: Roy

Bearbechtung: Christophe T.