Awesome Image

Kachworkshop Clips

De Kachworkshop ass ee wichtege Sujet am normalen Alldag vum Jugendhaus Wooltz. Duerch déi aktuell Situatioun, hu mir eis et awer net huele gelooss fir trotzdeem weider “zesummen” ze kachen, eeben just op eng aner Aart a Weis.

“Kachworkshop Clips” heescht de neie Projet, wou déi Jonk a Special Guests iech ganz einfach Rezepter fir Nozemaache presentéieren.

Jeeweils eng Zutat gëtt un déi nächst Persoun weidergereecht, déi dann an deem nächste Rezept virkomme soll.

Sidd gespaant!

En décke Merci u jiddereen dee matgekacht huet an nach matkache wäert, un eis Jonk déi d’Intro a Videobeaarbechtung sou professionell ausgesinn lossen a fir all déi aner wënsche mir e gudden Honger!