Awesome Image

Wéisou brauch ech een Account ?

Du kanns een Account maachen, du muss awer net! Den Account vereinfacht dir beim Feedback d’Ausfëlle vun den Felder, sou muss du net ëmmer eppes antippen wann s du ee Feedback vun engem Service wëlls oder wann s du kontaktéiert wëlls ginn! WICHTEG: Deng Donnéeë an deng Profilfoto sinn just bei dir um Handy gespäichert. Deng Donnéeë ginn just un d’Servicer iwwermëttelt, wann’s du dat wëlls an dee Moment och uklicks.